Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 167 Määräalojen ostaminen kiinteistöistä 698-401-40-97 ja 698-401-40-141

ROIDno-2021-1465

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilan Uusi-Kerttula, 698-401-40-97 omistajien kanssa neuvoteltu n. 14.60 ha suuruisen määräalan myymisestä Vennivaaran alueelta kaupungille oheisen liitekartan 1 mukaisesti. Tila sijaitsee Vennivaaran alueella, jossa maanomistus on pääosin Rovaniemen kaupungilla. Alue on Maapoliittisen ohjelman mukaisesti tarkoituksenmukaista hankkia kaupungin omistukseen, jotta Vennivaaran uusien asemakaavoitettavien pientaloalueiden toteuttaminen olisi mahdollista.

Samassa yhteydessä on maaomistajien kanssa sovittu liitekartan 2 mukaisen n. 1.980 m2 suuruisen määräalan luovuttamisesta kaupungille tilasta Kerttula, 698-401-40-141. Määräala on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu katu-, VP ja E -alueeksi.

Neuvotteluissa on sovittu kauppahinnaksi 130.000 euroa. Kauppahinta muodostuu kaupungin käyttämän raakamaan hinnan sekä alueesta tehdyn metsätalousarvion mukaisen puuston arvon perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ostaa seuraavat määräalat yhteensä 130.000 euron kauppahinnalla;

  1. n. 14.6 ha suuruisen määräalan oheisen liitekartan 1 mukaisesti tilasta Uusi-Kerttula, 698-401-40-97 sekä,
  2. n. 1.980 m2 suuruisen määräalan oheisen liitekartan 2 mukaisesti tilasta Kerttula, 698-401-40-141

Määräalat ostetaan vapaana kaikista velka- ym vastaavista rasitteista. Kaupunki maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset, kaupanvahvistajan palkkion sekä lainhuutokulut. Muut kaupan ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilojen 698-401-40-97 ja 698-401-40-141 omistajat, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Martikainen, Björkbacka