Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta ja toimiohjeen antaminen

ROIDno-2017-3760

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan jokaisesta jäsenkunnasta kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen ja varajäsenten toimikausi kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 § 391 nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Anja Joensuun sekä hallitukseen Susanna Junttilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Simoskan sekä Mika Kansannivan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Puhalaisen.

Kokouksen asiakirjat ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan,
  • antaa toimiohjeen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemisesta kuntayhtymän hallitukseen sekä
  • antaa muut tarvittavat toimiohjeet 8.5.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Anja Joensuun sekä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Susanna Junttilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Simoskan, varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Mika Kansannivan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Puhalaisen.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Susanna Junttila on pyytänyt eroa Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä, koska hänet on valittu Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi 1.5.2021 lukien.

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 19.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 19.5.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen sekä
  • antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen uuden henkilön nimeämisestä Ounastähden yhtymähallitukseen 19.5.2021 lukien yhtymähallituksen kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Puheenjohtaja Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen.

Maarit Simoska esitti, että yhtymäkokousedustajaksi valitaan Juhani Juuruspolvi ja varaedustajaksi Kalervo Björkbacka ja että kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan, että hallitukseen valitaan Maarit Simoska ja varajäseneksi Kaisu Huhtalo.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Simoskan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Ote yhtymäkokousedustajalle sekä Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.