Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Karhu ja Matti Henttunen. Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Henttunen ja Sanna Karhu.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.