Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

ROIDno-2021-1534

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 410/2015 14 § 2 momentin 6 -kohdan mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu päättää varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. 

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan valtuusto päättää kaupungin kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. 

Kuntalain 410/2015 14 § 2 momentin 6 -kohdan lain valmisteluaineistossa (HE 268/2014 vp.) valtuuston tehtäväksi kuvataan selkeän kannan ottaminen siihen, minkälaiseen omaisuuteen kunnan pääoma sidotaan ja minkälaisella riskitasolla, sekä valvoa että pääoma on tehokkaassa käytössä. Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan tulisi perustua kuntastrategiaan ja palvella sen tavoitteiden toteutumista. Valtuuston perusteiden päättäminen sisältää siten sijoittamisen perusteisiin liittyvää näkemyksen ottoa, eikä pelkästään toimivallan siirtoon liittyviä päätöksiä.  

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan kaupunginhallitus päättää erikseen toimivallasta sijoitustoiminnassa ja antaa yksityiskohtaiset sijoitustoiminnan ohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 16.30-16.50. Todettiin, että Sanna Karhu, Miikka Ruokamo ja Juhani Juuruspolvi poistuivat tauon aikana. Varajäsen Hilpi Ahola saapui kokoukseen klo 16.50. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Rapo.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.