Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Lomarahojen maksamisajankohta, 22.04.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 45 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Lapland Husky Safaris Oy, 23.04.2021

Paikkatietoinsinööri
§ 102 Asuntotontin 8-8224-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 23.04.2021
§ 103 Asuntotontin 8-8226-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 23.04.2021
§ 104 Asuntotontin 15-2421-5 vuokraus / myynti Saarenkylässä, 23.04.2021
§ 105 Asuntotontin 15-2175-2 vuokraus / myynti Saarenkylässä, 23.04.2021
§ 106 Asuntotontin 8-8232-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 23.04.2021
§ 107 Asuntotontin 11-11328-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 23.04.2021
§ 108 Asuntotontin 10-10302-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.04.2021

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 22 Keltakankaan liikuntahallin katsomojärjestelmien uusiminen, toimittajan valinta, 21.04.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 97 Toimitilarakennustontin 9-9021-1 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Hallitie 10, 21.04.2021
§ 98 Toimitilarakennusten tontin 18-7025-4 luovuttaminen, os. Teknotie 5, 22.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten  pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.