Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 178 Virka- ja työvapaaohje

ROIDno-2020-3598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

- Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.

- Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.

- Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee virka- ja työvapaaohjeen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli virka- ja työvapaaohjeen ja totesi, että muutokset edelliseen ohjeeseen ovat joko punaisella kirjoitettuina tai yliviivattuina. Ohjeessa on myös selkiytetty termejä.

Jukon pääluottamusmies Marko Bohm ilmoitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata seuraava kannanotto:

Rovaniemen kaupungissa on voimassa vuodelta 2014 virkavapauden ja työloman myöntämisen periaatteet. Nyt niitä ollaan päivittämässä virka- ja työvapaaohjeistukseksi 1.12.2020 alkaen. Kuitenkaan asiasta ei ole käyty neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa, joten henkilöstön edustajat esittävät yhteistyötoimikunnalle, että asia tuodaan uudelleen yhteistyötoimikuntaan sen jälkeen kun asiasta on käyty neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa.

 

Yhteistyötoimikunta kävi asiasta keskustelua ja päätti jättää asian pöydälle. Työnantaja käy henkilöstön edustajien kanssa neuvottelun virka- ja työvapaapohjeesta ja ohje tuodaan seuraavaan yhteistyötoimikuntaan.

 

 

Rauni Jokelainen ja Jukka Ylinampa poistuivat tämän pykälän käsitteleyn aikana klo 13.45.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

- Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.

- Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.

- Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

Asiasta käydään paikallisneuvottelu 23.3.2021 kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asian ja kävi läpi keskeiset muutokset.

Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedoksi.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

  • Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.
  • Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.
  • Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

Asiasta on käyty paikallisneuvottelu 23.3.2021 kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virka- ja työvapaaohjeen. Ohje tulee voimaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Marjo Hettula