Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. Poissa olivat varsinaisista jäsenistä Päivi Alaoja sekä muista osallistujista valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä oli Sanna Luoma. Puheenjohtaja totesi, että osallistujien näkö- ja ääniyhteys toimivat.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.