Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Maarit Simoska.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.11.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Simoskan ja Harri Rapon.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.11.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.