Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Vuoden 2021 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentien vahvistaminen

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2020.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2021 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavasti:

- tulovero 21,5 %
- yleinen kiinteistövero 1,55 %
- vakituisen asunnon kiinteistövero 0,60 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4,00 %
- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
- yleishyödyllinen yhteisö 0,20 %

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidetään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavasti:

- tulovero 21,5 %
- yleinen kiinteistövero 1,55 %
- vakituisen asunnon kiinteistövero 0,60 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4,00 %
- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
- yleishyödyllinen yhteisö 0,20 %

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.