Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Alueidenkäytön strategian päivittämisestä antoivat ajankohtaiskatsauksen toimialajohtaja Jukka Kujala, kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä, Sweco, sekä toimialapäällikkö Vesa Verronen,  Ramboll Finland Oy. Lisäksi kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, suunnittelupäällikkö Aku Raappana ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen osallistuivat alueidenkäytön strategian esittelyn ajan kokoukseen. 

Kaupunginhallitus sai informaation sijoitustilanteesta.

Kaupunginjohtaja informoi kaivostoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä Rovaniemi - Helsinki - Bauhaus yhteistyöhankkeesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi seuraavista asioista: neuvottelut ja päätöksenteko ensihoidon kustannustenjaostoa, nimitysjaoston tapaaminen kunnallisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa,  viestintä- ja markkinointijohtajan rekrytoinnin tilanne sekä Lapin Alueteatterin organisointiselvityksen tilanne.

Maria-Riitta Mällinen kertoi terveiset nuorisovaltuuston kokouksesta.

Sanna Karhu kertoi terveiset hyte-jaoston kokouksesta.

Matti Henttunen kertoi terveiset perusturvalautakunnan kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 14.34 - 14.45. Susanna Junttila poistui tauon aikana. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.