Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 415 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 • kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosilomat 21.-23.12., 28.-31.12. ja 4.-5.1., joista 4 päivää säästövapaata
   

Kela

 • Tiedote 27.11.2020 Kelan palvelupisteet pääkaupunkiseudulla pidetään avoinna. Pääkaupunkiseudun palvelupisteet pyritään pitämään avoinna koronaepidemian leviämisvaiheesta huolimatta. Pääkaupunkiseudun palvelupisteissä autetaan nyt etenkin niitä asiakkaita, jotka eivät pysty asioimaan verkossa tai puhelimessa.
   

Lapin liitto

 • Lapin liiton valtuuston 30.11.2020 kokouksen esityslista, joka on luettavissa osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020553
   

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisovaltuuston 17.11.2020 kokouksen pöytäkirja
 • ympäristölautakunta 18.11.2020, päätös § 146 Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksujen, asiakirjamaksujen tarkistaminen
   

Rovaniemen koulututuskuntayhtymä

 • Tiedoksenne REDUn koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 25.11.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/25112020. Pöytäkirja on kuulutettu 26.11.2020 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh: 0400 488 881.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.