Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Sanna Karhu ja Kalervo Björkbacka.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14.12.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Karhu ja Kalervo Björkbacka.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.