Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 24.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.12.2020
  • tilajaosto 26.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 30.11.2020

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2020-106,108, ajalla 17.-26.11.2020
     

Hallintolakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Vaaliassistentin palkkaaminen, 20.11.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 19 Tehtävien vaativuuden arviointi (25710002), 23.11.2020
§ 20 Senior advisor -toimen (51160001) tehtävän vaativuuden arviointi, 23.11.2020
§ 21 Tehtävien vaativuuden arviointi (16110023 ja 75990001), 24.11.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 96 Taksiasemien vuokrasopimusten jatkaminen ajalle 2021 - 2023, 18.11.2020
§ 97 Maanvuokrasopimuksen kohdistaminen tonttijaon mukaiseen tonttiin, Teollisuustie 29, 19.11.2020
§ 98 Asuntotonttia 10-10262-5 koskevan maanvuokrasopimuksen täydentäminen, 19.11.2020

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 111 Kaupungin johtoryhmän ja konsernihallinnon johtoryhmän tiivistäminen, 28.11.2020

Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Irtisanoutuminen vakanssi 72575030, 23.11.2020

Kaupunginsihteeri
§ 4 Tietosuojavastaavan toimen sijaisuus ajalla 1.1.2021-31.10.2021, 01.12.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 128 Asuntotontin 10-10255-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.11.2020
§ 129 Asuntotontin 17-5579-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 18.11.2020
§ 130 Asuntotontin 10-10133-8 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 18.11.2020
§ 131 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 20.11.2020

Tietohallintojohtaja
Muu päätös:
§ 22 Sähköisen allekirjoitusmoduulin päivittäminen, 30.11.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 201 Teollisuusliiketontin 9-9054-5 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Alakorkalontie 42, 23.11.2020
§ 202 Toimitilarakennusten tontin luovutus 18-7025-2 os. Teknotie 1, 23.11.2020
§ 206 Teollisuustontin 698-8-8019-5 jatkaminen os. Pajukontie 6, 01.12.2020

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Delegointipäätös:
§ 4 Päätös laki- ja hankintapalveluiden esimiestyöstä ja toimivallan siirrosta, 19.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Hankinta-asiantuntijan toimen täyttäminen, 23.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli henkilöstöjohtaja Antti Määttää tva-ryhmittelystä sekä hinnoitteluperiaatteista (hallinnon hinnoittelemattomat).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.