Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Kaupungin edunvalvontaan liittyvä asia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 k)17 ja k)19