Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisisa asioissa Rajapalojen vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän ensimmäisestä kokouksesta, tulossa olevasta Arctic Spirit tapahtumasta sekä suurlähettiläinen vierailuista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi yhteistyötapaamisesta Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa sekä Napapiirin Residuum Oy:n kutsusta yhtiön 20-vuotisjuhlaan.

Timo Tolonen kertoi Rajapalojen vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän kokouksesta.

Miikka Keränen kertoi nuorisovaltuuston kokouksesta.

Eemeli Kajula kertoi tilajaoston kokouksesta.

Henri Ramberg kertoi elinvoimalautakunnan kokouksesta.

Raija Kerätär kertoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston toimintalinjauksista.

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi kertoi matkailun markkinointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Henri Ramberg poistui esteellisenä tämän esittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta).

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat. 

 

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.00.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.