Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Edustajan valinta Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan

ROIDno-2021-4213

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Urheiluopistosäätiön sääntöjen mukaan kukin jäsenkunta nimeää säätiön valtuuskuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökoh tai sen varajäsenen. Toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi.

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan kokous pidetään torstaina 18.11.2021 klo 17.00 alkaen Santasport Lapin Urheiluopistolla, kokoustila Voima.

Kokouksen asialista ja toimintasuunnitelma ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudeksi 2021-2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan varsinaiseksi jäseneksi Harri Rapon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miikka Hastin.

 

Heikki Autto liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.43.

Tiedoksi

Tiedoksi Lapin Urheiluopisto / Mika Tuononen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.