Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Eroaminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä / Närvänen

ROIDno-2021-2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi jäsentä toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 272 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi jäsentä toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 272 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi jäsentä toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 seuraavat henkilöt:

Jäsen

Puolue

Kari Kangas

PS

Heidi Närväinen

PS

Anna-Kaisa Teurajärvi

SDP

Vesa-Matti Tolonen

SDP

Tuomas Tuisku

KOK

Sanna Kilpeläinen

KOK

Risto Ukkonen (sit.)

Vihreät

Kari Huhtanen

Vasemmistoliitto

Terhi Pakarinen

KESK

Kimmo Kunnari

KESK

Diana Hiukka-Laari

KESK

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Heidi Närvänen on 14.10.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että ei ole käytettävissä kiinteistötoimistusten uskotun miehen tehtävään.

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 § 103 valinnut kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 1.8.2021-​31.5.2025 seuraavat henkilöt:

Jäsen

Puolue

Kari Kangas

PS

Heidi Närvänen

PS

Anna-​Kaisa Teurajärvi

SDP

Vesa-​Matti Tolonen

SDP

Tuomas Tuisku

KOK

Sanna Kilpeläinen

KOK

Risto Ukkonen (sit.)

Vihreät

Kari Huhtanen

Vasemmistoliitto

Terhi Pakarinen

KESK

Kimmo Kunnari

KESK

Diana Hiukka-​Laari

KESK

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Heidi Närväselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 16.11.2021 alkaen,
  • valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.