Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Huomautus ja varoitus -ohjeen päivittäminen

ROIDno-2021-3697

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Suullisella huomautuksella ja kirjallisella varoituksella puututaan huonoon käytökseen työpaikalla ja niiden tarkoituksena on ohjata henkilöä muuttamaan ei-toivottavaa käyttäytymistään. Rovaniemen kaupungilla on voimassa oleva ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta 1.9.2014 lukien, jota nyt on aiheellista päivittää. 

Asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28.9.2021, jolloin asia palautettiin valmisteluun. Jatketussa valmistelussa päivitetty ohje on liitteenä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi päivitetyn ohjeen suullisesta huomautuksesta ja kirjallisesta varoituksesta. 

Päätös

Henkilöstölakimies Hanna Haurinen  totesi esittelyn aluksi, että hän ja pääluottamusmiehet ovat käyneet yhdessä läpi "Huomatus ja varoitus" ohjeen luonnosta. Henkilöstölakimies esitteli pääkohdat luonnoksesta.

Yhteistyötoimikunta päätti  merkitä tiedoksi päivitetyn ohjeen suullisesta huomautuksesta ja kirjallisesta varoituksesta. 

 

Valmistelija

  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Suullisella huomautuksella ja kirjallisella varoituksella puututaan huonoon käytökseen työpaikalla ja niiden tarkoituksena on ohjata henkilöä muuttamaan ei-toivottavaa käyttäytymistään. Rovaniemen kaupungilla on voimassa oleva ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta 1.9.2014 lukien, jota on nyt aiheellista päivittää.

Asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksissa 28.9.2021 ja 26.10.2021. Ohjeluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen ohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Hanna Haurinen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.