Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 434 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

 

Päätös

Todettiin läsnäolijat:

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila x    
1. vpj Eemeli Kajula x    
2. vpj Päivi Alaoja     x
Terhi Heikkilä x    
Reijo Jylhä x    
Miikka Keränen x    
Raija Kerätär x    
Henri Ramberg x    
Sara Seppänen     x
Riku Tapio x    
Timo Tolonen x    
Varajäsen Elina Kuula   x  
Varajäsen Jani Ylipahkala x    
Heikki Autto   x  
Pertti Lakkala x    
Mikkel Näkkäläjärvi x    
Juha-Pekka Mikkola x    
Ulla-Kirsikka Vainio x    
Kaisa Laitinen x    
Heini-Tuuli Onnela x    
Miikka Ruokamo     x
Marja Marjetta x    

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.