Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä 20.7.2021 § 70

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom k 32