Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä. Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Miikka Keränen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Timo Tolonen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.