Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 26.10.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.11.2021
  • hyvinvointilautakunta 27.10.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.11.2021
  • sivistyslautakunta 28.10.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.11.2021

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 101 Tehtäväpalkan määrittely /48318002, 02.11.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 178 Asuntotontin 17-5576-1 vuokraus / myynti Nvavaarassa, 03.11.2021
§ 179 Asuntotonttia 11-11334-5 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 03.11.2021
§ 180 Asuntotontin 10-10302-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.11.2021

Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 63 Tilojen vuokraaminen yrityskylä -hankkeelle, 03.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Henri Ramberg poistui Elinvoimalautakunnan 26.10.2021 kokouksen pöytäkirjan käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta, liittyen elinvoimalautakunnan asiakohtaan 177).

Ella Keski-Panula esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan kokouksen 26.10.2021 päätökseen 177 § ja ottaa asian käsittelyyn myöhemmin. Perusteluna otto-oikeuden käytölle on asian päätösprosessissa ilmikäyneet ongelmat:

  • miksi asia käsiteltiin salassa, vaikkei se ollut tarpeen? Salaus kavensi asianomaisten, sidosryhmien sekä julkisen keskustelun mahdollisuutta
  • Rovaniemi on omistajana sopinut HoL:ilta pyydettävistä raportoinnista, mutta päätöksenteossa toivottiin eri tietoja: annettiinko päättäjille tai HoL:ille riittävästi aikaa perehtyä asiaan
  • miksi ei ole käyty keskusteluja siitä, voiko sopimuskaudella toteuttaa paremmin kaupungin toiveita ja tarpeita vaan katkaistaan suoraan? Onko tämä hyvää omistajaohjausta?

On tärkeää, että asiaa käsitellään vielä uudelleen, jotta asia etenee avoimesti ja hyvän halllintotavan mukaisesti

Puheenjohtaja totesi, että Keski-Panulan esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.02.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.