Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Karhu ja Harri Rapo. Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.2.2021.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Rapon ja Sanna Karhun.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.