Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Selvitys Rovaniemen kaupungin sijoituksista Front Finance Oy:öön

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohdat 19, 20, 23, 15