Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kuntarahoitus Oy:n asiantuntijat Timo Vesala ja Janne Karaus esittelivät kaupunginhallitukselle talouskatsauksen rahoituksen näkökulmasta. Esittelyyn osallistuvat myös kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä ja controller Janne Juotasniemi. 

Kaupunginjohtaja totesi yhteenvetona, että talouden tasapainottamiseen liittyvä valmistelu jatkuu 17.6. viranhaltijoiden taloustyöpajassa ja edelleen keskustelu taloustoimenpiteistä jatkuu kaupugninhallituksen kanssa ennen juhannusta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kuntarahoitus Oy:n esittelyn  ja kaupunginjohtajan yhteenvedon talousasioiden valmistelusta tiedoksi.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.05 - 14.15. 

Kaupunginhallitus kävi kaupunginjohtajan kanssa keskustelun kaupunginjohtajan työn keskeisistä tavoitteista vuoden 2020 aikana. Keskusteluun osallistuivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja kaupunginsihteeri.

Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli sote-uudistusta.

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisissa asioissa mm. vakuutusten kilpailuttamisesta ja Lapin yrittäjien kuntabarometristä.

Puheenjohtaja kertoi lapsi- ja nuorisopoliittisen työryhmän kokouksesta ja Juhani Juuruspolvi kertoi tilajaoston tulevasta kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Liisa Ansala liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.41. Liisa Ansala poistui esittelyjen jälkeen klo 14.41. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.