Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus

 • tulvatiedote 27.5.2020
 • tulvatiedote 29.5.2020
 • tulvatiedote 2.6.2020

Lapin liitto

 • Lapin liiton valtuuston 15.6.2020 pidettävän kokouksen esityslista tiedoksi. Lista liitteineen löytyy linkistä: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020535. Kokousta on mahdollista seurata suorana Live-lähetyksenä Lapin liiton kotisivujen kautta www.lapinliitto.fi.
 • Lapin liiton hallituksen maanantaina 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslista tiedoksi. Lista liitteineen löytyy linkistä: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020539

Lapin pelastuslaitos

 • mediatiedote 30.5.2020 Lapin pelastuslaitos on varautunut suurtulviin henkilöstön koulutuksilla ja johtamisvalmiuden nostamisella sekä lisäresurssein. Tilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Rovaniemellä oleva tilannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset tehtävät. Alueellisilla avotulenteon kielloilla varmistetaan, että resurssit riittävät tulvantorjuntaan. Kalustoresursseja on siirretty  pahimmille riskialueille.
 • mediatiedote 31.5.2020 Lapin pelastuslaitoksella toistaiseksi vähän tehtäviä - tulvatilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Tulvatilannekuvaa seurataan pelastuslaitoksella aktiivisesti. Rovaniemellä oleva ti-lannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset tehtävät. Alueellinen avotulenteko on tuottanut toivotun tuloksen. Kalustoresursseja ei ole siirretty  sitten lauantain.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 • Ilmoitus hallintotuomioistuimissa käytetyn sanaston kokoamisesta. "Pieni hallintotuomioistuinsanasto" on julkaistu sähköisenä hallinto-oikeuksien verkkosivuilla ja sitä saa vapaasti ladata.

Rovaniemen kaupunki

 • ympäristölautakunta pöytäkirjanote päätöksestä 27.5.2020 § 68 Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen purkamislupahakemus 2020-267 Alakorkalon ala-astekoulurakennus, Niskanperänkuja 18, Niskanperä
 • rakennusvalvonta purkamislupa 2020-283 20.5.2020 vanhan ns. vaunumiesten kopin purku Ratakadulla, purkamisluvan hakija on Väylävirasto

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimieliesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.