Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Liisa Ansala ja Hannu Ovaskainen sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Heikki Luiro. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyä työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.