Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Henttunen ja Kaisu Huhtalo. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Kalervo Björkbacka.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Henttunen ja Kaisu Huhtalo.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.