Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Tilintarkastajan raportointi 2019

ROIDno-2019-791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k)

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi.

Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta toimittaa päätöksensä 27.5.2020 § 56 mukaisesti tilintarkastajan raportin vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen merkittävistä havainnoista kaupunginhallitukselle.

Raportti salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.