Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • kylien kehittämisjaosto 18.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.5.2020
  • tilajaosto 26.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.5.2020
  • sivistyslautakunta 28.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.5.2020
  • perusturvalautakunta 27.5.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.6.2020

 

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 48 Vuokratun asuinpientalotontin 12-12121-2 myynti Ounasrinteellä, 28.05.2020
§ 49 Vuokratun asuntotontin 10-10215-3 myynti Vennivaarassa, 28.05.2020
§ 50 Maa-alueen vuokraaminen Napapiirillä / Vanttauksen Huolto Oy, 29.05.2020

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 54 Terassialue ja -käytännöt kesällä 2020, 02.06.2020
Talouspäätös:
§ 53 Kiinteistö Oy Lappi Areenan kiinteistökorjausten rahoittaminen, 28.05.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 57 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 02.06.2020
§ 58 Asuntotontin 10-10255-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 02.06.2020
§ 59 Asuinrakennusten tontin 3-3063-2 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 02.06.2020
§ 60 Asuntotontin 17-5577-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 02.06.2020
§ 61 Asuntotontin 11-11324-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 03.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Susanna Junttila (Hallintolaki 28 § 5 kohta) ja Matti Henttunen (Hallintolaki 28 § 1 kohta) poistuivat esteellisinä kaupunginjohtajan päätöksen § 54 Terassialue ja -käytännöt kesällä 2020, 02.06.2020 käsittelyn ajaksi.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valttiin Kalervo Björkbacka.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila, Matti Henttunen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.