Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Päivi Alaoja ja Juhani Juuruspolvi sekä valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Susanna Junttila ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Varsinaisista jäsenistä etänä kokoukseen osallistuivat Maarit Simoska, Hannu Ovaskainen ja Sanna Karhu. Läsnä kokostilassa olivat Liisa Ansala, Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä, Kalervo Björkbacka, Matti Henttunen, Sanna Luoma ja Petteri Pohja sekä valtuuston 3. varapuheenjohtaja Aatos Nätynki. Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, toimialajohtaja Antti Lassila, toimialajohtaja Jukka Kujala, kaupunginlakimies Ville Vitikka, hallintosihteeri Marja Marjetta sekä controller Janne Juotasniemi. Etänä viranhaltijoista osallistuivat vs. viestintäpäällikkö Johanna Tikkanen ja talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat