Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Sanna Karhu.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Ovaskainen ja Kalervo Björkbacka.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.9.2020.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.