Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Valtuustoaloite: Asemieskadun turvallisuuden parantaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2023-3498

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Asemieskadulla olevien hidastetöyssyjen kohdalla – etenkin talvisin – osa henkilöautoista käyttää kevyen liikenteen väylää kiertääkseen hidasteet. Merkittävin ongelmakohta on Rinteentien ja Asemieskadun risteyksen kohta, jossa suojatie yhdistää mainittujen katujen kevyen liikenteen väylät.

Tilanteet, joissa ajokaistalta poiketaan pyörätielle, vaarantaa luonnollisesti liikenneturvaa ja kevyen liikenteen käyttäjien turvallisuutta. Kevyen liikenteen väylälle poiketaan tarkoituksella, jotta ajonopeutta ei tarvitse laskea suojatien kohdalla ja töyssy väistää. Alla olevista kuvista näkyy, kuinka ajo kevyen liikenteen väylällä on vakiintunutta ja toistuvaa.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimiin, joilla Asemieskadun vierellä kulkevan kevyen liikenteen väylän ihmisten turvallisuutta parannetaan, esimerkiksi lisäämällä kiinteät tolpat suojateiden kohdalle, jotka estävät autojen ajamisen kevyen liikenteen väylän puolelle."

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.