Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite: Lapinkadun pysäköinnin kieltämisen selvittämisestä (lisäpykälä)

ROIDno-2023-3630

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Lapinkadun jatkuva katupysäköinti on muodostunut ongelmalliseksi, kun Lapinkatu 5 on rakennettu kerrostalo. Yhtiö ei ole rakentanut riittävästi pysäköintipaikkoja, vaan osa asukkaista ja heidän vieraat käyttävät katua pysäköinnissä säännöllisesti.

Jatkuva katupysäköinti heikentää turvallisuutta, vaikeuttaa tai jopa estää hälytysajoneuvojen liikkumista tiellä sekä vaikeuttaa teiden kunnossapitoa. Tie on osin niin kapea, että on vaikea poistua omalta tontilta autojen pysäköinnin vuoksi. Tiellä ei ole jalankulkijoille omaa väylää, joten hekin kulkevat samalla tielle. 

Tilanne heikentää asuinviihtyisyyttä ja tulehduttaa asuinyhteisön välejä. 

Ensiaskeleena Rovaniemelläkin voisi tällaisissa tapauksissa kokeilla vuoropysäköintiä, jolloin pysäköinnin haitat jakaantuisivat eri puolille katua ja samalla pystyisimme suitsimaan vakituista pysäköintiä kadun varressa. Toinen vaihtoehto on pysäköinnin kieltäminen kokonaan. 

Aloite ei koske Lapinkadun alkua, jossa tie on leveä ja pysäköinnistä ei ole aiheutunut ongelmia. 

Myös muiden alueiden kohdalla asiat tulisi ratkaista pikaisesti, jotta kerrostalojen kaavoitus ja lisääminen olisivat jatkossakin yleisesti hyväksyttäviä uusille alueille. 

Kaavoituksen osalta tulee huomioida, että paikoitusta on riittävästi. 

esitän, että Lapinakadun kadunvarsipysäköintiin etsitään alueella toimiva ratkaisu, esimerkiksi vuoropysäköinnillä tai kieltämällä pysäköinti ongelmallisesta kohdasta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.