Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Valtuustoaloite: Lapsiperheitä suosiva tontti- ja elinkeinopolitiikka (lisäpykälä)

ROIDno-2023-3617

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Tänään ma 13.11. Rovaniemen kaupungin Valtuustoseminaarissa taloudestapuhuttaessa toimialajohtaja Antti Lassila toi huolestuttavan asian tiedoksemme.

On arvioitu, että alueemme oppilasmäärä vähenee 2029 mennessä jopa 700-1000:lla oppilaalla jolla on kauaskantoisia seuraamuksia.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Rovaniemi suuntaa toimintansa Lapsiperheitä suosivaan tontti- ja elinkeinopolitiikkaan jotka tukevat alueemme veto- ja pitovoimaisuutta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.