Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Valtuustoaloite: Pyörä- ja jalkakäytävien merkkaaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2023-3629

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä on viime kesän aikana tullut paljon vaaratilanteita ja loukkaantumisia pyöräilijöiden ja kävelijöiden välillä. Kaduillamme keskustassa kulkee monenlaista kulkijaa. Esimerkiksi kuulovammainen joka kävelee jalankulkijoille tarkoitetulla väylällä ei kuule takana tulevaa potkulautaa, pyöräilijää tai sähkömopoa. 

Näin ollen ehdotankin että Rovaniemen sivuille tehdään kartta, jossa selvästi näytetään missä pyörillä kulkevilla menopeleillä on salittua kulkea. Lisäksi ehdotan että pyörä/kävelyteille maalataan kaistat niin kuin muissakin kaupungeissa, missä pyörä kulkee ja missä jalankulkija kulkee."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.