Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit

ROIDno-2023-2086

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston tulee päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä (Kuntalaki § 111). Kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Mikäli 17.11 on muu kuin arkipäivä, ilmoitus tehdään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (laki säädettyjen määräaikain laskelmisesta 5 §). Vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallinnolle viimeistään perjantaina 17.11.2023. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituksella. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi välittömästi valtuuston päätöksenteon jälkeen. (Laki verotusmenettelystä 91 § a.) Ilmoituksen tekee talous- ja rahoituspalvelut.

Tuloveroprosentti 2024

Vuodelle 2023 kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä, jonka vuoksi tuloveroprosentit ovat ilmoitettu prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2024 tuloveroprosentti määrätään ja ilmoitetaan 0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Muutos edellyttää kaikkien kuntien tuloveroprosentin muutosta. Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttia määräajassa tai ilmoittaa sen virheellisesti (ei 0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella) Verohallinnolle, kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia pyöristetään lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024. (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

Rovaniemen kaupungin vuodelle 2023 vahvistettu tuloveroprosentti on 8,86 prosenttia. Tuloveron muutos 8,86 prosentista 8,9 prosenttiin kertyviin tuloveroihin on huomioitu budjetoitavissa verotuloarvioissa.

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit 

Kaupunginvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa prosentin sadaosan tarkkuudella vuosittain (Kiinteistöverolaki § 11). Kiinteistövero ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

Vuoden 2024 kaupungin määrättävät kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
 • Yleinen maapohja 1,30-2,00 %*
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00 %
 • Muut asuinrakennukset 0,93-2,00 %
   

*Mikäli hallituksen ohjelman mukainen uusi lainsäädäntö astuu 17.11.2023 mennessä voimaan, yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöverosta. Hallitus on antanut asiasta esityksen eduskunnalle (HE 93/2023). Yleisen maapohjan alarajan kohottaminen kohottaa yleistä kiinteistöveroprosenttia niissä kunnissa, joissa on yleinen kiinteistöveroprosentti on nykyisen alarajan mukainen. Yleisen maapohjan alarajan nostolla ei ole taloudellista vaikutusta Rovaniemen kaupungin saamaan kiinteistöveron määrään, sillä kaupungin jo vuonna 2023 käyttämä yleinen kiinteistöveroprosentti on ollut 1,55 %.

Lisäksi kaupunki voi määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit alla olevin prosenttivälein:

 • Voimalaitokset 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00-2,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 %
   

Mikäli kunnat ei määrää erillistä veroprosenttia, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voi olla 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi. Rakentamattoman rakennuspaikan alaraja on kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa valtuuston määräämä yleinen veroprosentti +3,00 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,9 %

2. Rovaniemen kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 vahvistetaan seuraaviksi:

Yleinen kiinteistövero 1,55 %
Yleinen maapohja (mikäli uusi lainsäädäntö voimassa 17.11.2023) 1,55 %
Vakituinen asuinrakennus 0,60 %
Muut asuinrakennukset 1,20 %
Rakentamaton rakennuspaikka, ei yleiskaavaa 4,00 %
Voimalaitokset 3,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt  0,20 %

Päätös

Talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Reijo Jylhä saapui kokoukseen ja Marko Ruohomäki poistui kokouksesta kello 13.53.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon kello 14.47 - 15.13.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla. Maria-Riitta Mällinen oli siirtynyt kokoustilasta etäyhteyteen.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Miikka Keräsen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja pidetään kaupunginhallituksen kokous 6.11.2023, jossa asia käsitellään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,9 %

2. Rovaniemen kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 vahvistetaan seuraaviksi:

Yleinen kiinteistövero 1,55 %
Yleinen maapohja (mikäli uusi lainsäädäntö voimassa 17.11.2023) 1,55 %
Vakituinen asuinrakennus 0,60 %
Muut asuinrakennukset 1,20 %
Rakentamaton rakennuspaikka, ei yleiskaavaa 4,00 %
Voimalaitokset 3,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt  0,20 %

Päätös

Miikka Keränen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 11.19.

Tuomas Koskiniemi esitti Timo Tolosen kannattamana, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,8 %.

Janne Sandgren ja Erika Kauvosaari liittyivät kokoukseen esittelemään asiaa tämän pykälän aikana.

Henri Ramberg siirtyi kokoukseen etäyhteydellä klo 11.49.

Kaupunginhallitus piti tauon kokouksessa klo 12.00. Kokousta jatkettiin iltakoulun jälkeen kello 15.40.

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että Reijo Jylhä oli poistunut kokouksesta ja Marko Ruohomäki oli saapunut kokoukseen etäyhteydellä. Kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala oli saapunut kokoukseen ja toimi tästä eteenpäin kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Mari Ikonen esitti Miikka Keräsen kannattamana, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 9,0 %.

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto saapui kokoukseen etäyhteydellä kello 15.44.

Puheenjohtaja esitti, että koska vastaehdotuksia on enemmän kuin kaksi, on äänestettävä vastaehdotusten välillä, kunnes pohjaehdotusta vastassa on enää yksi vastaehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensin vastakkain asetettiin Koskiniemen ja Ikosen esitykset. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat Ikosen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Koskiniemen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Ikosen esitys on saanut enemmän kannatusta, minkä vuoksi se asetetaan äänestykseen kaupunginjohtajan pohjaehdotusta vastaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Ikosen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 4  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Mari Ikonen, Riku Tapio, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen, Päivi Alanne-Kunnari, Harri Rapo, Susanna Junttila

 • Ei 4 kpl 36%

  Tuomas Koskiniemi, Marko Ruohomäki, Päivi Alaoja, Timo Tolonen

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Susanna Junttila, Riku Tapio, Marko Ruohomäki, Päivi Alanne-Kunnari, Timo Tolonen, Tuomas Koskiniemi, Päivi Alaoja

 • Ei 4 kpl 36%

  Mari Ikonen, Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo, Miikka Keränen

Valmistelija

 • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
 • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 6.11.2023 § 359 esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,9 %

2. Rovaniemen kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 vahvistetaan seuraaviksi:

Yleinen kiinteistövero 1,55 %
Yleinen maapohja (mikäli uusi lainsäädäntö voimassa 17.11.2023) 1,55 %
Vakituinen asuinrakennus 0,60 %
Muut asuinrakennukset 1,20 %
Rakentamaton rakennuspaikka, ei yleiskaavaa 4,00 %
Voimalaitokset 3,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt  0,20 %

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Petteri Pohja (Kok.)

 • Tuomas Koskiniemi (PS)

 • Tiina Outila (Vas.)

 • Maria-Riitta Mällinen (SDP)

 • Laura Tarvainen (Vihr.)


Tuomas Koskiniemi esitti Timo Tolosen, Kalervo Björkbackan, Sara Seppäsen ja Matti Henttusen kannattamana, että Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,8 %.

Tiina Outila esitti Maria-Riitta Mällisen, Laura Tarvaisen, Ella Keski-Panulan ja Miikka Keräsen kannattamana, että Rovaniemen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 9,0 %.

Kaupunginvaltuusto piti tauon kello 18.00 - 18.09. Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edellen paikalla ja että Markus Lohi oli siirtynyt kokoustilasta etäyhteyteen. 

Elina Korteniemi poistui kokouksesta kello 18.25 ja varavaltuutettu Matti Pöykkö liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 18.32.

Heikki Luiro poistui kokouksesta kello 18.45 ja varavaltuutettu Seija Karvo saapui kokoukseen etäyhteydellä kello 18.45.
 

Puheenjohtaja esitti, että koska vastaehdotuksia on enemmän kuin kaksi, on äänestettävä vastaehdotusten välillä, kunnes pohjaehdotusta vastassa on enää yksi vastaehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensin vastakkain asetettiin Koskiniemen ja Outilan esitykset. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat Outilan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Koskiniemen esityksen kannalla vastaavat EI.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA -ääntä, 19 EI -ääntä, 1 äänesti tyhjää ja 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Outilan esitys on saanut enemmän kannatusta, minkä vuoksi se asetetaan äänestykseen kaupungihallituksen pohjaehdotusta vastaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Outilan esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä ja 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaesitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 31 kpl 61%

  Henri Ramberg, Susanna Junttila, Eemeli Kajula, Maria-Riitta Mällinen, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Elina Holm, Heidi Alariesto, Ella Keski-Panula, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Johanna Ojala-Niemelä, Mikkel Näkkäläjärvi, Marjo Rundgren, Mari Ikonen, Kimmo Niukkanen, Matti Huutola, Päivi Alanne-Kunnari, Riku Tapio, Markus Lohi, Tarja Suopajärvi, Laura Tarvainen, Matti Pöykkö, Raija Kerätär, Riitta-Maija Hokkanen, Miikka Keränen, Mari Jolanki, Timo Lappalainen, Aarne Jänkälä, Pertti Lakkala, Seija Karvo

 • Ei 19 kpl 37%

  Jaakko Raivio, Sara Seppänen, Kalervo Björkbacka, Timo Tolonen, Sanna Luoma, Petri Jaatinen, Tuomas Koskiniemi, Juhani Juuruspolvi, Juha-Pekka Mikkola, Petteri Pohja, Reijo Jylhä, Reetta Mustonen, Päivi Alaoja, Petri Keihäskoski, Marko Ruohomäki, Elina Kuula, Matti Henttunen, Hannu Ovaskainen, Jouko Lampela

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Jani Ylipahkala

 • Kyllä 33 kpl 65%

  Markus Lohi, Susanna Junttila, Sara Seppänen, Riku Tapio, Petteri Pohja, Juhani Juuruspolvi, Marko Ruohomäki, Sanna Luoma, Reijo Jylhä, Päivi Alanne-Kunnari, Kaisu Huhtalo, Raija Kerätär, Matti Pöykkö, Tuomas Koskiniemi, Kalervo Björkbacka, Reetta Mustonen, Juha-Pekka Mikkola, Petri Jaatinen, Päivi Alaoja, Jaakko Raivio, Timo Tolonen, Matti Henttunen, Elina Kuula, Petri Keihäskoski, Aarne Jänkälä, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala, Pertti Lakkala, Mari Jolanki, Hannu Ovaskainen, Riitta-Maija Hokkanen, Jouko Lampela, Seija Karvo

 • Ei 18 kpl 35%

  Mari Ikonen, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Miikka Keränen, Kimmo Niukkanen, Matti Huutola, Henri Ramberg, Johanna Ojala-Niemelä, Maria-Riitta Mällinen, Elina Holm, Harri Rapo, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Laura Tarvainen, Timo Lappalainen, Marjo Rundgren, Mikkel Näkkäläjärvi, Eemeli Kajula

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut, Tekniset palvelut-toimiala

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.