Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varojen käyttö

ROIDno-2021-4545

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä järjestettiin helmikuussa 2021 FIA:n (Federation Internationale De L’Automobile) AKK Sports Oy:lle myöntämän rallin MM-sarjan Suomen talviosakilpailu, Arctic Rally Finland.

Rovaniemi oli yksi Arctic Rally Finlandin virallisista pääyhteistyökumppaneista ja sen kotikaupunki. AKK myönsi kaupungille tapahtuman ”Official Partner” – statuksen ja siihen liittyvät oikeudet.

Kaupunki suoritti AKK:lle yhteistyökumppanuudesta korvauksen, joka muodostuu erikseen määritellyistä palveluista ja rahakorvauksesta.

Korvauksena yhteistyökumppanistatuksesta kaupunki tarjosi erikseen sovitut palvelut, alueet  sekä tilat AKK:lle ja sen lisäksi tapahtuman tuomasta kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä kaupunki maksoi rahakorvauksena AKK:lle vuonna 2021 300 000 euroa (alv 0 %). Tapahtumasta syntyi muita järjestämiseen liittyviä kuluja 33 000 euron edestä.

Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi tapahtumalle 50 000 euron avustuksen. 

Tapahtumasta aiheutui kaupungille 283 000 euron kustannukset avustus huomioiden.

Rovaniemen kaupungilla on taseessaan rahasto, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää Rovaniemen kaupungin kehittämistoimintaa sekä tukea kaupungin elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää tapahtumasta aiheutuneiden nettokustannusten verran. Tarvetta tarkastellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Henri Ramberg esitti Miikka Keräsen kannattamana, ettei Rovaniemen kaupunki käytä Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varoja kattaakseen Arctic Rally Finlandin kuluja, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun menojen kattamisen osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Henri Ramberg esitti Miikka Keräsen kannattamana, ettei kaupunginhallitus esitä valtuustolle, että Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää tapahtumasta aiheutuneiden nettokustannusten verran.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla, vastaavat  JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Reijo Jylhä, Riku Tapio, Timo Tolonen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Sara Seppänen, Raija Kerätär, Susanna Junttila, Päivi Alaoja

 • Ei 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Reijo Jylhä, Terhi Heikkilä, Riku Tapio, Susanna Junttila, Sara Seppänen, Timo Tolonen, Päivi Alaoja, Raija Kerätär, Eemeli Kajula

 • Ei 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen

Valmistelija

 • Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 466 esittää valtuustolle, että Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää tapahtumasta aiheutuneiden nettokustannusten verran. Tarvetta tarkastellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käytti Henri Ramberg (Vas.)

Henri Ramberg esitti Vesa Puurosen, Laura Tarvaisen, Miikka Keräsen ja Ella Keski-Panulan kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää, että Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston varoja ei voida käyttää MM-ralleista aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kapunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja Yhdeksän (9)  EI -ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi.

 

Vesa Puuronen esitti Laura Tarvaisen, Miikka Keräsen, Ella Keski-Panulan kannattamana, että päätökseen lisätään seuraavan toimenpidealoite: "Kaupunginhallitus asettaa työryhmän valmistelemaan Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston sääntöjen muutosesitystä kaupunginvaltuustolle. (Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston sääntöjen 8 § Rahaston sääntöjen muuttaminen: Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa kaupunginvaltuuston päätöksellä.)."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat toimenpidealoitteen lisäämisen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka eivät ole toimenpidealoitteen lisäämisen kannalla vastaava EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 JAA -ääntä ja 40 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että päätökseen ei lisätä esitettyä toimenpidealoitetta.

Äänestystulokset

 • Jaa 41 kpl 80%

  Johanna Ojala-Niemelä, Maria-Riitta Mällinen, Kaisu Huhtalo, Susanna Junttila, Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Eemeli Kajula, Petteri Pohja, Riku Tapio, Sanna Luoma, Kimmo Niukkanen, Matti Henttunen, Maija Pirttijärvi, Päivi Alanne-Kunnari, Markus Lohi, Elina Kuula, Heikki Luiro, Tuomas Koskiniemi, Marko Ruohomäki, Terhi Heikkilä, Elina Korteniemi, Mikkel Näkkäläjärvi, Harri Rapo, Raija Kerätär, Heikki Autto, Aarne Jänkälä, Juha-Pekka Mikkola, Petri Jaatinen, Riitta-Maija Hokkanen, Reetta Mustonen, Nafisa Yeasmin, Sara Seppänen, Pertti Lakkala, Hannu Ovaskainen, Jukka Aula, Jouko Lampela, Marjo Rundgren, Joni Björkbacka, Jaakko Raivio, Jani Ylipahkala, Mari Jolanki

 • Ei 9 kpl 18%

  Tiina Outila, Henri Ramberg, Ella Keski-Panula, Matti Huutola, Miikka Keränen, Laura Tarvainen, Tarja Suopajärvi, Vesa Puuronen, Sonja Sinisalo

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Kalervo Björkbacka

 • Jaa 11 kpl 22%

  Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Vesa Puuronen, Raija Kerätär, Miikka Keränen, Tiina Outila, Sonja Sinisalo, Heikki Luiro, Henri Ramberg, Ella Keski-Panula, Laura Tarvainen

 • Ei 40 kpl 78%

  Eemeli Kajula, Harri Rapo, Johanna Ojala-Niemelä, Pertti Lakkala, Markus Lohi, Reijo Jylhä, Kaisu Huhtalo, Petri Jaatinen, Päivi Alanne-Kunnari, Susanna Junttila, Riku Tapio, Mari Jolanki, Jukka Aula, Kimmo Niukkanen, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Marko Ruohomäki, Elina Korteniemi, Elina Kuula, Maija Pirttijärvi, Sara Seppänen, Jouko Lampela, Jaakko Raivio, Aarne Jänkälä, Joni Björkbacka, Maria-Riitta Mällinen, Terhi Heikkilä, Sanna Luoma, Tuomas Koskiniemi, Mikkel Näkkäläjärvi, Kalervo Björkbacka, Nafisa Yeasmin, Reetta Mustonen, Petteri Pohja, Juha-Pekka Mikkola, Marjo Rundgren, Hannu Ovaskainen, Riitta-Maija Hokkanen, Matti Henttunen, Jani Ylipahkala

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.