Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ilmoitusasiat

Perustelut

  • Keskusvaalilautakunta on 18.11.2021 § 89  määrännyt Vasemmistoliitto -puolueelle varavaltuutetuksi Saara Hartzellin.
  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetty kunnallisvaltus seuraavista kaupunginvaltuuston 20.9.2021 päätöksistä
    • § 100 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
    • § 101 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
    • § 103 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.