Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa olivat Alariesto Heidi, Huhmarniemi Maria ja Tolonen Timo. Varajäsenistä läsnä olivat Aarne Jänkälä, Jaakko Raivio ja Tarja Suopajärvi.

Heikki Autto, Jouko Lampela ja Raija Kerätär osallistuivat kokoukseen auditoriossa ja muut osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 7.12.2021 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 7.12.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 7.12.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 8.12.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.