Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Heikkilä ja Maria Huhmarniemi. Seuraavina vuorossa ovat Kaisu Huhtalo ja Matti Huutola.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Kaisu Huhtalo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.