Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Vahinkorahaston varojen käyttö

ROIDno-2021-4545

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Alakorkalon kivikoululla havaittiin öljyvuoto syksyllä 2015. Vuodon seurauksena kivikoulu on purettu, yhteisessä käytössä ollut tekniikka on eriytetty ja maa-alueita on puhdistettu. 

Vahingosta on maksettu vakuutuskorvauksena 271 800,00 euroa vuonna 2017.

Rovaniemen kaupungilla on taseessaan vahinkorahasto, jonka tarkoituksena on kattaa kaupungin takausvastuun perusteella maksettavat suoritukset ja kaupungin omaisuutta tai kaupungin vastuulla olevaa omaisuutta kohdanneet vahingot siltä osin kuin kaupungin vakuutukset tai vahinkokohtainen omavastuu ei niitä kata.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vahinkorahastoa voidaan tarvittaessa purkaa vahingosta 31.12.2021 mennessä aiheutuneiden kulujen kattamiseen rahaston sääntöjen mukaisesti, siltä osin kun vakuutus ei niitä kata. Tarvetta tarkastellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 465 esittää valtuustolle, että vahinkorahastoa voidaan tarvittaessa purkaa vahingosta 31.12.2021 mennessä aiheutuneiden kulujen kattamiseen rahaston sääntöjen mukaisesti, siltä osin kun vakuutus ei niitä kata. Tarvetta tarkastellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.