Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Valtuustoaloite kevyenliikenteen väylästä Kolpeneentielle (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4850

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättäivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Aloite kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Kolpeneentielle (matkajängäntieltä kolpeneentien kautta vuopajanrantaan)

Ounasrinteen uusi peruskoulu sijaitsee Matkajängänteillä, johon kuljetaan mm. Ounasrinteeltä ja Pöykkölän alueelta. Kolpeneentietä käytetään yleisesti läpikulkutienä mm. Ranuanteiltä Matkajängäntielle ja Pöykkölään. Kolpeneentietä käytetään myös yleisesti lenkkeily- ja pyöräilyreittinä. Alueella on vilkas liikenne ja nopeudet kohoavat hyvin usein vaarallisiin lukemiin, varsinkin alamäkeen. Kolpeneentiellä ei ole kevyenliikenteenväylää, vaan autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät kulkevat sekaisin kapealla tiellä. Tämä on erityisen vaarallista pienille koululaisille, jotka pyöräilevät Kolpeneentiellä Ounasrinteen kouluun ja ylittävät risteyksiä. Samoin Kivikaudentie, joka kääntyy kohti keskussairaalaa on mutkainen ja vaarallinen. Kevyenliikenteenväylä loppuu kesken, Vuopajanrannan kohdalle. Kolpeneentien kevyenliikenteenväylän myötä liikenneturvallisuus paranisi ennen kuin vakavia onnettomuuksia sattuu! Liitteenä kartta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.