Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Valtuustoaloite sote-alan henkilöstön kouluttaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4849

Perustelut

Tuomas Koskiniemi jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki ja sen alla toimivat terveyspalvelut tarvitsevat sote-alan työntekijöitä kiihtyvässä määrin. Meillä on valmistumassa sairaalaan lisäosia ja näkisin, että yhteistyötä koulutus laitoksien ja LSHP:n välillä olisi hyvä lisätä, sekä pohtia mahdollista opetussairaalan perustamista. Ehdotankin, että kaupunki aloittaa selvityksen olisiko mahdollista Rovaniemellä tulevaisuudessa kouluttaa entistä enemmän sote-alan henkilöitä ja paljon laajemmalla skaalalla.

Luettelo nimikkeistä on liitteenä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.