Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden.

Suoritetussa nimenhuudossa olivat poissa Anna Suomalainen, Merja Mäntyniemi, Mari Jolanki, Matti Pöykkö ja Jouko Lampela. Varajäsenistä läsnä olivat Tarja Suopajärvi, Ari Karvo, Mikko Lindroos, Ari Paldan ja Marjatta Koivuranta.

Läsnä auditoriossa olivat puheenjohtaja Heikki Autto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, valtuutetut Mika Kansanniva ja Kari Tuominen sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari, vs. viestintäpäällikkö Johanna Tikkanen, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, hallintosihteerit Marja Marjetta ja Nea Mustonen sekä erityisasiantuntija Riina Koskiniemi. Muut osallistuivat etäyhteyden kautta.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 8.12.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 8.12.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 9.12.2020.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin pöytäkirjaan  Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoitus valtuutettu Sara Seppäsen  liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmään.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.