Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Valtuustoaloite pysäköinti ilmaiseksi kaupungin keskustassa (lisäpykälä)

ROIDno-2020-4006

Perustelut

Sara Seppänen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Korona on runnellut kaupungin keskustan kivijalkaliikkeitä. Pienet yritykset ja kivijalkaliikkeet tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen Rovaniemen kaupungilta. Useat kaupungit ovat Koronan vuoksi poistaneet määräajaksi pysäköintimaksut poikkeuksellisen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi auttaakseen kaupunkien keskustojen pieniä liikkeitä, kahviloita ja ravintoloita. Rovaniemen keskusta näivettyy hiljalleen, kun automarketteihin on helpompi ajaa isoille parkkipaikoille. Kaupungin keskustan elinvoiman säilyttämiseksi esitän parkkimaksujen poistamista ja pysäköintiä kiekolliseksi ainakin seuraavan puolen vuoden ajaksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.