Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Valtuustoaloite suojatiet kohdevalaistaan (lisäpykälä)

ROIDno-2020-4008

Perustelut

Hannu Ovaskainen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä on viimevuosina ollut monia vaaratilanteita SUOJATEILLÄ, yksi kuolemaan johtanut onnettomuuskin on sattunut  vuoden 2020 aikana. Erityisesti pimeinä sateisina syksyinä jalankulkijoiden / pyöräilijöiden havaitseminen suojateillä on erittäin iso ongelma. Esitämme että Rovaniemellä KOHDEVALAISTAAN vaaralliset suojatiet, esim. keltaisella tai muuten hyvin näkyvällä valolla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.