Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Suoritetussa nimenhuudossa poissa olivat: Laura Tarvainen, Päivi Alanne-Kunnari, Marko Ruohomäki, Sanna Luoma, Maria Huhmarniemi, Mari Jolanki, Marjo Rundgren, Terhi Heikkilä, Kalervo Björkbacka, Tiina Outila, Joni Björkbacka ja Jukka Aula.

Varajäsenistä läsnä olivat: Tarja Suopajärvi, Matti Pöykkö, Petri Keihäskoski, Juhani Juuruspolvi, Maija Haase, Aarne Jänkälä, Elina Holm, Katariina Henttonen, Jaakko Raivio, Petri Perttunen ja Mari Ikonen.

Jani Ylipahkala osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 9.11.2021 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 9.11.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 9.11.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 10.11.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.