Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Heikkilä ja Matti Henttunen. Seuraavina vuorossa ovat Riitta-Maija Hokkanen ja Maria Huhmarniemi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Henttunen ja Riitta-Maija Hokkanen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.