Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin selvitettävä ensisuojan ja asumisohjauksen perustaminen kaupunkiin (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4438

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kriminaalihuollon tukisäätiön mukaan Rovaniemellä on tilastollisesti vähän asunnottomuutta, niin tilastojen ulkopuolelle jää myös piiloasunnottomuutta.  Rovaniemellä ulkona nukkuminen on ilmastosta johtuen lähes mahdotonta, joten asunnottomuutta kokevat yöpyvätkin esimerkiksi kavereiden ja tuttujen luona. 

Asunnottomuuteen liittyy paljon uhkia. Väkivalta, rikokset, seksuaalinen hyväksikäyttö ja päihteidenkäyttö muutamia näistä mainitakseni. Erityisesti ei-miehet ovat riskissä asunnottomuutta kohdatessaan. Myös vapautuvien vankien osalta elämäntapamuutoksen tekeminen ja rikoskierteen katkaiseminen on haastavaa, jos asuntoa ei löydy tai sen sijainti mahdollistaa vanhan elämän jatkamisen.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet sekä muut allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että ensisuojan ja asumisohjauksen perustamista selvitetään ja toimiin asunnottomien kohtaamiseksi ryhdytään mahdollisimman pian. Ensisuojalla ja asumisohjauksella pystytään kohtaamaan asunnottomia, tarjoamaan apua ja ohjaamaan tarvittavien palveluiden pariin sekä tarjoamaan turvallisempi tila yöpyä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.